Flickr Images

Lắp đặt giàn giáo BS1139 tại Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Lắp đặt giàn giáo BS1139 tại Nhà máy xử lý khí Cà Mau

6 10 99
Lắp đặt giàn giáo BS1139 tại Nhà máy xử lý khí Cà Mau 10 6 99

Lắp đặt giàn giáo BS1139 tại Nhà máy xử lý khí Cà Mau


Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau được xây dựng tại Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Dự án bao gồm: Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP), kho chứa, cảng xuất và tuyến ống Loop dài 37km. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng gần 11 ngàn tỷ đồng.

 
Cho thuê giàn giáo BS1139 © 2013. All Rights Reserved. Design by Blogger Templates Free - Blogger
Top