Flickr Images

Giàn giáo BS1139 thi công kết cấu thép bồn Condensate

Giàn giáo BS1139 thi công kết cấu thép bồn Condensate

6 10 99
Giàn giáo BS1139 thi công kết cấu thép bồn Condensate 10 6 99

Giàn giáo BS1139 thi công kết cấu thép bồn Condensate
Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau là dự án sử dụng công nghệ tách lỏng tiên tiến hàng đầu trên thế giới hiện nay của Công ty UOP thuộc tập đoàn Honeywell (Mỹ). Nguồn khí nguyên liệu cấp cho nhà máy dự kiến từ nguồn PM3 CAA, Cái Nước và các mỏ lân cận thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

 
Cho thuê giàn giáo BS1139 © 2013. All Rights Reserved. Design by Blogger Templates Free - Blogger
Top