Flickr Images

Giàn giáo BS1139 cho bồn Condensate, Dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau

Giàn giáo BS1139 cho bồn Condensate, Dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau

6 10 99
Giàn giáo BS1139 cho bồn Condensate, Dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau 10 6 99

Giàn giáo BS1139 cho bồn Condensate, Dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau


Việc lắp dựng giàn giáo BS139 dựa trên các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt của Công trình. Nhà máy xử lý khí Cà Mau, hội đồng an toàn đã đồng ý thống nhất sử dụng giàn giáo BS1139 trong công tác thi công lắp đặt các bồn khí Condensate, bồn nước cứu hoả và các silo cầu chứa khí.Giàn giáo BS1139 cho bồn Condensate, Dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau

Do tính chất công việc đòi hỏi thường xuyên làm việc trên cao, công tác giám sát, kiểm tra đường hàn liên tục diễn ra, đòi hỏi phải sử dụng các sàn thao tác chắc chắn.Giàn giáo BS1139 đáp ứng các tiêu chí khó khăn vì Silo hình cầu, giàn giáo thông thường gây khó lắp đặt, khoảng không làm việc không được đáp ứng đủ để cho người công nhân an tâm làm việc hiệu quả.
Đội ngũ lắp đặt giàn giáo BS1139 tại công trình khí Cà Mau.

Hình ảnh lắp giàn giáo bs1139 phía trong bồn Condensate


 
Cho thuê giàn giáo BS1139 © 2013. All Rights Reserved. Design by Blogger Templates Free - Blogger
Top