Flickr Images

Giàn giáo BS 1139 cho nhà xưởng công nghiệp

Giàn giáo BS 1139 cho nhà xưởng công nghiệp

6 10 99
Giàn giáo BS 1139 cho nhà xưởng công nghiệp 10 6 99

Giàn giáo BS 1139 cho nhà xưởng công nghiệp

Công ty DNT vừa hoàn thành một khối lượng 2800m3 giàn giáo BS 1139 tower và mobile cho công trình nhà xưởng kết cấu thép tiền chế. 

Khối lượng công việc lắp giàn giáo BS1139 được hoàn thành trong thời gian kỷ lục là 1 tháng.

Một số hình ảnh trong quá trình lắp đặt BS 1139 và hoàn thiện
 
Cho thuê giàn giáo BS1139 © 2013. All Rights Reserved. Design by Blogger Templates Free - Blogger
Top